Motivacija, edukacija i radna uspješnost međusobno se nadopunjuju i ovise jedna o drugoj. Svaka se može promatrati pojedinačno, ali one zajedno daju potpunu sliku organizacije kakva bi trebala biti ukoliko želi postići konkurentnost temeljenu na motiviranim, obrazovanim i radno uspješnim ljudskim potencijalima. Stoga je potrebno da organizacija zapošljava kompetentne menadžere koji nastoje prema svakom zaposleniku prilikom motivacije, ali i praćenja radne uspješnosti primjenjivati individualan pristup. To je važno jer ono što nekoga motivira na drugoga može djelovati kontraproduktivno.

Ljudi posjeduju različite osobine ličnosti, vrijednosti i stavove pa im na taj način i treba pristupiti.
Menadžeri nastoje različitim materijalnim i nematerijalnim kompenzacijama zadovoljiti potrebe zaposlenika i potaknuti ih na postizanje organizacijskih ciljeva. Edukacija je jedan od ključnih izvora motivacije koji osnažuje zaposlenike svladavanjem i razvojem novih znanja i vještina, a time se postiže konkurentska prednost temeljena na ljudskim potencijalima.

Ljudi su ključ uspjeha. Njihovo obrazovanje, kreativnost i mašta pridonose jedinstvenosti organizacije više od strojeva, opreme i kapitala. Znanje je osnova za nadmetanje s konkurencijom koja je sve veća. Edukacija mora sadržavati više od osnovnih vještina kako bi se postigla konkurentska prednost. Potrebno je sagledati ju opširnije, kao način stvaranja intelektualnog kapitala. Tu spadaju vještine potrebne za obavljanje posla, korištenje tehnologije u razmjeni informacija s drugim zaposlenicima, razumijevanje klijenata i proizvodnog sustava.

Edukacije koje organiziramo su namijenjene jednako zaposlenicima na svim nivoima a moguće ih je organizirati pojedinačno za određenu tvrtku ili samo određeni odjel i kategoriju zaposlenika.