Koliko ste stvarno svjesni što sve može ugroziti poslovanje vaše tvrtke? Kako naočigled niz sitnih i nepovezanih propusta može dovesti do ozbiljnog problema? Koliko štete može nanijeti nenamjerno izgovorena informacija u pogrešnom društvu, pogrešnom okruženju? A koliko tek neprovjerena osoba zaposlena na poslovima od ključnog značaja za tvrtku? Koliko ste spremni zaštiti vaše poslovne podatke i procese?

Prekidi u odvijanju poslovnih procesa mogu tvrtkama nanijeti ozbiljne financijske gubitke. Ti gubici mogu biti vidljivi odnosno mjerljivi odmah, međutim mogu biti trenutno zanemarivi ili neprimjetni, ali dugoročno se pokazati presudnima za poslovanje tvrtke.

Planiranje odnosno upravljanje kontinuitetom poslovnih procesa (eng. Business continuity planning, BCP ili Business continuity management, BCM) je proces izrade i dorade logističkog plana koji daje smjernice kako izbjeći, ublažiti, te u slučaju najgoreg, oporaviti se odnosno ponovno pokrenuti poslovanje nakon kraha uzrokovanog nezgodom. Neke od tih nezgoda mogu biti poplave, požari, pandemije ili epidemije zaraznih bolesti i slične prirodne sile. U drugu vrstu događaja sa znatnim utjecajem na poslovanje tvrtke spadaju, na primjer, gubitak dobavljača sirovina na kojima se zasniva poslovanje tvrtke, kvarovi informatičke i mrežne opreme nužne za vođenje poslovnih procesa ili gubitak važnih podataka.

Za donošenje logističkog plana za upravljanje poslovnim procesima tvrtke prilikom događaja koji mogu negativno utjecati na poslovanje, treba proći kroz nekoliko ključnih radnji. Odnosno u ciklusima treba prolaziti redovito kroz te radnje kako bi plan bio u skladu sa promjenama u poslovanju tvrtke ali i na tržištu, te tako ostao učinkovit.

Ciklus implementacije sigurnosti poslovnih procesa

Analiza i dokumentiranje mogućih prijetnji neophodni su sastavni koraci upravljanja kontinuitetom poslovanja. Za vas smo u  mogućnosti analizirati poslovne procese sa aspekta sigurnosti, izraditi dokumentaciju sa ponuđenim rješenjima potrebnim za adekvatnu zaštitu. Naš tim je vođen dobrom praksom te u implementaciji slijedimo smjernice ISO standarda.

Ukoliko niste sigurni da li raspolažete timom koji je u mogućnosti postupiti po predloženim rješenjima, nudimo vam savjetodavne usluge, nadzor i stručnu podršku pri implementaciji sigurnosti poslovnih procesa.

Po završetku implementacije, obavlja se provjera u dvije razine. U ovim koracima se možete uvjeriti u kvalitet isporučene usluge.

Obzirom da su poslovni procesi podložni promjenama uslijed različitih čimbenika, to je razlogom potrebe za kontinuiranom provjerom i prilagodbom.

Za vas smo  u mogućnosti obaviti povremene ali kontinuirane provjere i prilagodbe poslovnih procesa te na taj način preventivno utjecati na moguće štete, a poslovanje držati na najvišoj razini sigurnosti.